Werkgeheugentraining, Jungle Memory.

 

De Jungle memory training voor kinderen van 8-16 jaar. 

Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn.

 

Uit onderzoek blijkt dat de kenmerken vaak samen hangen met problemen in het werkgeheugen:  

                                                                         

 • Kind kan instructies moeilijk opvolgen, blijven niet hangen.

 • Is er met z’n gedachten niet bij. 

 • Het gaat het ene oor in en het andere oor uit.                                               

 • Zit veel te dromen. 

 • Let vaak niet op. 

 • Is snel afgeleid.

 • Kan moeilijk instructies opvolgen. 

 • Kan moeilijk beginnen aan taken.

 • Is als laatste klaar of heeft het werk niet af. 

 • Haakt vaak af tijdens een taak. 

 • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’ 

 • Leerprestaties blijven achter bij de verwachtingen.

Het werkgeheugen zorgt ervoor dat informatie voor een korte tijd vast wordt gehouden, een soort kladblaadje in je hoofd én deze gegevens worden gebruikt in ons denkproces. Het werkgeheugen zorgt er dus voor dat je door kunt blijven werken en toch belangrijke dingen kunt onthouden. Zo lukt het je om dat wat je gelezen hebt vast te houden in je werkgeheugen om dit vervolgens op te kunnen schrijven. Voor succes in de klas is werkgeheugen nodig.

 

Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties.

De training is vooral effectief in combinatie met coaching, waarbij naast de training ook gewerkt wordt aan het verbeteren van leerstrategieën en automatiseren. Dit levert volgens onderzoek het beste resultaat.

 

Het werkgeheugen gebruik je continu, bijvoorbeeld bij:

 • Lezen, begrijpen en onthouden wat je net gelezen hebt.

 • Waar bent gebleven met lezen. 

 • Betekenis van het woord kunnen ophalen uit je geheugen en dit kunnen linken aan het gelezen woord.

 • Instructies onthouden en onthouden wat je daarna ook al weer moet doen.

 • Organiseren van het dagelijks leven, onthouden wat je mee moet nemen naar school, sport of muziekles.

 • Door kunnen werken omdat je zelf in de gaten hebt als je afdwaalt.

 • Door kunnen werken omdat je de uitleg nog onthouden hebt.

 • Een som maken: je moet de cijfers van de som onthouden, weten of je plus of min moet doen en de som ook nog uitrekenen. En als  je boven de tientallen gaat moet je ook nog onthouden hoeveel je er nog bij op moeten tellen.

 • Je niet laten afleiden door gefriemel naast je.

 • Enz. enz.

Het werkgeheugen is te trainen!

 

Het werkgeheugen kan gezien worden als een post-it blaadje, een plek in je brein om informatie (even) op te schrijven, te onthouden en er mee te kunnen werken.

Hoe groter het post-it blaadje, des te meer we kunnen onthouden en verwerken. Hoe groter het post-it blaadje, des te beter de schoolresultaten.

Voor succes in de klas is het nodig dat je informatie kunt vasthouden en er iets mee kunt doen.

Ons Post-it blaadje is de basis voor het leren op school van tekstbegrip, rekenen, lezen en schrijfvaardigheid tot aan eenvoudige taken als iets overschrijven van het bord of de weg weten in de school.

Jungle Memory, werkgeheugentraining kan helpen het post-it blaadje van uw kind te vergroten of handiger te gebruiken.

Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een positief effect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

 

Jungle Memory werkgeheugentrainingsprogramma is opgezet volgens de nieuwste inzichten met betrekking tot trainingsintensiteit. De beste intensiteit is iets minder vaak per week en wat meer weken achter elkaar. Ook uit onderzoek blijkt dat 20 minuten per keer trainen voldoende is om een goed effect te bereiken.

 

 Hoe lang moet ik trainen met Jungle Memory?

Jungle Memory  is een computerprogramma waarbij je 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 25 minuten per dag zelfstandig je werkgeheugen traint. Je doet elke keer 3 spelletjes, het niveau past zich vanzelf aan.

(een pauze behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld bij een vakantie, zonder dat dit gevolgen heeft voor het resultaat)

 

KiCoJa  is gecertificeerd trainer voor dit programma en zal het kind aan de zijlijn bijstaan als persoonlijke coach.Via internet zal ik de verrichtingen van het kind volgen en dit met kind en ouder bespreken in de wekelijkse afspraken.