top of page

 

Reflexintegratie

Wat zijn reflexen?

Reflexen zijn bewegingen die niet met de " wil" zijn aan te sturen, ze worden aangestuurd vanuit de hersenstam (reptielenbrein). Ze zijn verantwoordelijk voor het overleven.

In je baarmoeder ontstaan al de eerste bewegingen, primaire reflexen. Ze spelen een belangrijke rol tijdens de bevalling en om de eerste maanden te overleven. Deze bewegingen leggen de basis voor de ontwikkeling van ons zenuwstelsel en de hersenen. Iedereen wordt met deze reflexen geboren, bekende reflexen zijn bijvoorbeeld ademen, zuigen, grijpen of schrikken.

Reflexen hebben uiteindelijk als doel het zenuwstelsel en het brein goed te laten samenwerken, door goede neurologische verbindingen te maken (ons centrale zenuwstelsel). Is deze verbinding er, is vaak de reflex niet meer nodig. Het brein kan deze (doelgerichte) beweging nu zelf sturen en heeft de prikkels uit de hersenstam niet meer nodig. De reflex is geïntegreerd.

 

Er zijn ook reflexen die de rest van ons leven blijven, een voorbeeld hiervan zijn de houdingsreflexen. Deze zorgen ervoor dat we rechtop kunnen lopen, springen en zitten en in evenwicht kunnen blijven.

De ontwikkeling van 2 kleine cellen naar volwassenheid is een ingenieus proces, waarin veel goed maar ook dingen mis kunnen gaan.  Zo ook met de reflexen. Reflexmatige bewegingen zorgen voor een neurologisch netwerk, maar stel dat deze bewegingen om wat voor reden dan ook, niet of te weinig worden gedaan. Dan zie je dit dus terug, doordat er minder bewogen wordt worden er ook minder neurologische verbindingen aangelegd.  Dit heeft gevolgen voor het gedrag en de leermogelijkheden.

Ontwikkelen reflexen zich niet correct of integreren ze niet op de juiste manier.

Onvoldoende geïntegreerde reflexen zorgen voor compensaties, door te sterk of juist te zwak op prikkels te reageren. Met als gevolg concentratieproblemen, stress, leesproblemen, schrijfproblemen, impulsief gedrag. Deze compensaties van het brein en lichaam kosten ook meer energie dan een goed ontwikkelt systeem. Door middel van gerichte oefeningen kunnen deze reflexen alsnog goed in het lichaam geïntegreerd worden, waardoor er geen onnodige energie meer gebruikt wordt om te compenseren, en er dus meer rust in het lichaam komt. Om welke reflexen dit dan gaat wordt altijd uitgetest.

Wat is Rhythmic Movement Training? RMT of BRMT

Rhythmic Movement Training is gebaseerd op zachte ritmische bewegingen en reflexintegratie-activiteiten, die baby's en jonge kinderen van nature zelf maken. Deze bewegingen zijn de basis voor het ontwikkelen van ons emotioneel evenwicht, leervermogen, bewegingsvrijheid en sensorische integratie. Ritmische bewegingen helpt bij issues in de:

 • Aandacht

 • Impuls controle

 • Emotie regulatie

 • Sensorische verwerking

 • Visuele vaardigheden

 • Spraak- en taalontwikkeling

 • Fysieke kracht en uithoudingsvermogen

Net als bij baby-reflexen, zijn de ritmische bewegingen gebaseerd op natuurlijke, spontane babybewegingen. Stimulering en ruimte geven voor deze ritmische bewegingen in het eerste levensjaar is enorm belangrijk voor de ontwikkeling en rijping van de hersenen.

De hersenen hebben prikkels nodig van de zintuigen voor nieuwe zenuwgroei, vertakking van bestaande zenuwen en het versterken van zenuwen. De prikkels komen van al onze zintuigen. De ritmische bewegingen van de baby geven de hersenen de stimulatie die nodig is voor rijping en voor de verbindingen tussen de verschillende delen van ons brein. Niet altijd krijgen kinderen genoeg kansen om deze ritmische bewegingen voldoende te doen. Dit kan invloed hebben op vele vaardigheden, zoals focussen, impulscontrole, emotieregulatie, abstract denken, leren, plannen en beslissingen nemen.

Ritmische bewegingen uit de RMT- training helpen bij het integreren van reflexen en ook activeren ze de verbindingen tussen de kleine hersenen, het limbisch systeem en de prefrontale cortex. Deze samenwerkingen van het hele brein zorgt voor een optimale werking tussen ons brein en lichaam en verklaart waarom de bewegingen zo nuttig zijn. Ritmische bewegingstraining helpen ook motorische vaardigheden te ontwikkelen, door primitieve reflexen te integreren en houdingsreflexen te versterken. En stimuleren ze het limbische systeem om de emotionele ontwikkeling te versterken. De ontwikkeling van motoriek en emoties gaan hand in hand. Het limbische systeem regelt emoties en geheugen.

Innerlijk leiderschap verbetert door de bewegingen. Innerlijk leiderschap kan worden gedefinieerd als: gemotiveerd zijn en vasthouden aan een doel, impulsen onder controle houden, regels volgen, het heden verbinden met het verleden en plannen maken voor de toekomst. De prefrontale cortex is nauw verbonden met het limbische systeem. Een inadequate ontwikkeling van het limbisch systeem zal dus leiden tot een vertraagde ontwikkeling van de prefrontale cortex, wat weer leidt tot problemen met ons innerlijk leiderschap:

 • Problemen met aandacht 

 • Impulscontrole

 • Gebrek aan plannen en uitstellen

 • Problemen met het begrijpen van sociale codes

 • Het empathisch vermogen

bottom of page